Buď sama sebou. 

     Buď ženou. 

      Buď krásnou ženou!