o mně

Mgr. Nicola Machalová 

Každý pocházíme z určité rodiny, někde jsme vyrůstali, máme nějaké předpoklady, neseme si s sebou něco daného, něco nového vytváříme. Lidská mysl je spletitá a naše projevy nevyzpytatelné. Už když jsem byla dítě, lidé mě svým jednáním a různými myšlenkami fascinovali. Zvědavost a touha po větším pochopení sebe sama i ostatních mě přivedly ke studiu psychologie. Byl to pro mě krásný odrazový můstek, avšak po vystudování tohoto pětiletého oboru jsem zjistila, že sedět v psychiatrické nemocnici mi nestačí. Vědomí, že lze pracovat s lidmi ještě před tím, než se v ní ocitnou, mě vedlo k hledání alternativních cest. Vydala jsem se proto cestou pochopení, cestou jógy. V létě roku 2016 jsem absolvovala lektorský kurz jógy v Indii, a měla příležitost setkat se s významnými učiteli. Můj zájem o tělo stále rostl - od malička jsem milovala hudbu a tanec, a proto jsem se dala na studia tanečně-pohybové terapie. Skrze tanec a pohyb jsem začala pracovat s ženami, které nemohou mít děti. Zájem o problémy s plodností mě dále vedl k tomu, že jsem se v dubnu 2017 stala v Anglii certifikovanou lektorkou Hormonální jógové terapie, přímo pod vedením Dinah Rodriguez.

Hormonální jógová terapie působí především (avšak nejen) na úrovni fyzické. Z hlediska psychosomatického je však spousta ženských zdravotních problémů způsobeno také psychicky - chybí nám sebeláska, neumíme v dnešní (stále patriarchální) společnosti plně projevit svou ženskost, uvědomit si ji a užívat si ji! S postupem času jsem tak díky práci s ženami začala vnímat, že tohle je má cesta, můj úkol tady. Často kolem sebe vidím ženy, které nejsou spokojeny samy se sebou, zažívají pocit prázdnoty, méněcennosti a i když mají všechno, po čem kdy toužily, nedokáží si užívat života. Potřebujeme nyní velkou pozornost - především samy od sebe - je načase znovu najít lásku k sobě samé. Kromě hormonální jógové terapie, která přirozenou cestou uzdravuje již projevené zdravotní problémy, se zabývám i dalšími technikami, které mohou být preventivní pomocí a vedou tak ke kvalitnějšímu životu a jeho prožívání. Techniky jako meditace v pohybu, relaxace, práce s myslí, vědomím vlastního těla i své vlastní ženskosti.. mohou být velmi nápomocné a potřebné k nalezení Vaší vlastní cesty, potenciálu i sebelásky.

                                                                          Certifikace od Dinah Rodriguez, Brigton, duben 2017